ALLMÄN INFORMATION

Biljettförsäljning
De biljetter vi säljer avser konsertens huvudakt. Support-artist/förband kan med andra ord tillkomma, falla bort eller ändras. Biljetter återlöses inte om support-akt ändras eller tas bort. Våra biljetter säljs i första hand online via vår hemsida.

Biljettleverantör kan variera från evenemang till evenemang. Genom att gå in på Kulturbolaget.se, klicka på ”Köp biljett” i det evenemang som intresserar dig, hamnar du hos korrekt försäljare av våra biljetter. Till vissa arenor kan det säljas biljetter från mer än ett biljettsystem. Kontrollera alltid via vår sida var vi säljer våra biljetter. Vid köp i andra hand finns inte garanti på att biljetten är äkta. Om evenemanget ställs in riskeras du att inte få pengar tillbaka. Om pris utöver ordinarie biljettpris betalats återbetalas aldrig mellanskillnaden.

Du som kund är själv ansvarig för att kontrollera att datum, tid och plats överensstämmer med ditt biljettköp. Du är även ansvarig för att kontrollera om datum, tid eller plats har ändrats för det evenemang biljetten köpts till. Håll dig uppdaterad på vår hemsida.

Vid olyckliga tillfällen då evenemang ställs in eller flyttas försöker vi alltid att kontakta biljettköparen – via mail till kunder som gjort sitt köp över internet och över telefon till kunder som köpt biljett över disk. Därför är de viktigt att aktuellt mobilnummer lämnas i samband med köp över disk och alltid kontrollera skräpkorgen då viktiga mail ibland kan hamna där.

Biljetten är en värdehandling och borttappad biljett ersätts ej.

Köps biljett med stulet kreditkort makuleras biljetten och ger inte tillträde till arenan.

Till större konserter som är utsålda kan ett antal biljetter närmare inpå och/eller samma dag som konserten äger rum släppas till försäljning. Detta är beroende på produktion.

Köpt biljett återlöses ej. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är inte tillämplig i de fall det är fråga om biljett till kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktiviteter.

Information angående biljettköp via Eventim
Kulturbolaget och KB West använder sig av Eventim som biljettleverantör. Fullständiga villkor för både Kulturbolaget och KB Wests egna webbshoppar och biljetter släppta i dessa via Eventims Inhouse system för antingen vår eller extern arrangörs räkning kan läsas här. I de fall annan biljettleverantör är aktuell gäller deras köpvillkor.

Hos Eventim tas inga reservationer emot – alla biljettköp är direktköp.
Enklast är att köpa din biljett online, via respektive biljettknapp på vår hemsida eller Eventim.se. Du kan även beställa över telefon via Eventims kundservice 0771-130 150. De har öppet måndag – torsdag mellan klockan 10:00-17:00 och fredag 10:00-15:30. Lördag och söndag stängt.

Inställt evenemang
Har man köpt biljett på nätet återbetalas biljettsumman automatiskt vid inställt evenemang. Tiden det tar för pengarna att åter hamna på ditt konto kan dock varierar beroende på betalsätt och bank och ibland ta upp till ett par veckor.

Har man bytt bank, fått ett nytt betalkort, köpt biljetter hos ett ATG-ombud eller köpt med presentkort eller liknande måste man själv ta kontakt med inköpsstället. I dessa fall återköps biljetten i en månad efter det att konserten skulle ha ägt rum. Efter denna månad är återköp inte längre möjligt.

Biljettpriset återbetalas – serviceavgiften återbetalas ej. Detta då det är den betalning som tillfaller biljettleverantören för att distribuera biljetter för Kulturbolagets räkning. Tjänsten består av det administrativa arbete som hör till biljettdistribution över internet, telefon och ombud; detta innefattar allt från förberedelser i systemet såsom arenaskisser och platstilldelning till själva bokningsprocessen och tillhandahållandet av biljetten. När ett evenemang ställs in är allt detta arbete redan gjort – dessutom tillkommer ytterligare en mängd administration för att genomföra alla återbetalningar.

Flyttade evenemang – nytt datum
Vid flyttat evenemang erbjuds kunden att acceptera nytt datum eller återbetalas. I de allra flesta fall behöver inte biljetterna bytas mot nya utan de förblir giltiga till det nya datumet. Vill man behålla biljetterna och gå det nya datumet behövs det inte göras något. Vill man få sina biljetter återbetalda ska det begäras inom tidsfristen som kommuniceras i samband med flytten. Efter sista datumet återbetalas inga biljetter och uteblivet svar räknas som att kunden acceptera det nya datumet. Observera att serviceavgiften ej återbetalas.

Flyttade evenemang – ny arena, samma datum och tid
Vid flyttat evenemang till ny arena i samma stad erbjuds i regel inte möjlighet till återbetalning då datum och tid förblir densamma. Om förutsättningarna för konserten ändras drastiskt, t.ex. att konsert blir stående istället för sittande eller vice versa, erbjuds återbetalning enligt samma princip som ovan. I de fall biljetterna måste bytas kommunicerar vi detta och ser till att varje kund får nya biljetter skickade till e-postadressen som angavs vid köpet.

Återköp vid festival
Biljett återköps endast om hela festivalen ställs in, ej om enstaka band ställer in på grund av sjukdom eller annan orsak som vi inte kan kontrollera, eller påverka. Kontakta alltid respektive biljettleverantör för återbetalning vid inställt eller flyttat evenemang.

Avbeställningsskydd
Vi erbjuder inte i dagsläget någon form av avbeställningsförsäkring till våra evenemangsbiljetter. Olika biljettleverantörer erbjuder ibland avbeställningsskydd som ett tillägg i köpprocessen. Eventuella frågor rörande dessa hänvisas till respektive biljettleverantör.

Tider
Scentiden är ungefärlig och avser när musiken förväntas börja. Tillkommer det fler än ett supportband kan scentiden flyttas bak. Faller support bort kan scentiden skjutas fram. I den mån det är möjligt uppdateras information på hemsidan. Vi anger aldrig ut exakta tider då de kan vara svåra att hålla, ej heller sluttid eller längd på konsert som varierar från gång till gång.

Åldersgräns och alkohol
Den lägsta åldersgränsen för evenemang som arrangeras av oss är 13 år. Detta beror på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens krav på att vi som konsertarrangörer skall följa Socialstyrelsens Allmänna Råd om Höga Ljudnivåer (SOSFS 2005:7). 

Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. Undantag görs endast vid evenemang speciellt riktade till barn och evenemang där det är möjligt att efterleva Socialstyrelsens Allmänna Råd utan att för den skull inkräkta på artistens kreativa frihet.

Då vi har alkoholtillstånd även när det är åldersgräns 13 år, förbehåller vi oss rätten att neka personer som uppenbart uppträder berusat, eller doftar alkohol och inte uppfyller åldersgränsen 18 år. Var beredd på att visa legitimation om du har åldern inne för att dricka alkohol och ser ung ut när du besöker oss.

Oavsett ålder förbehåller vi oss rätten till att neka överförfriskade och av droger påverkade personer tillträde till arenan.

 Där det förekommer separat avgränsat område för servering av alkohol gäller som lägst 18-årsgräns. 

På en del av våra konserter som arrangeras utanför lokalen KB är det 18-årsgräns beroende på spelställets egna regl er. Se information för aktuellt evenemang i kalendariet.

Där servering av alkohol förekommer gäller alkohollagen och ställer bland annat följande krav: 18 årsgräns gäller för serveringsområdet samt att drycker ej får föras in eller ut från serveringsområdet. Alkohol får aldrig medtagas till konsert inomhus (med undantag för Victoriateatern i Malmö då det är picknickföreställning). På utomhusarrangemang är det olika regler från arena till arena. Utöver detta tillämpar varje kommun egna regler och riktlinjer för serveringar.

Alkohol får aldrig medtagas till konsert inomhus (med undantag för Victoriateatern i Malmö då det är picknickföreställning) på utomhusarrangemang är det olika regler från arena till arena och från kommun till kommun.

Överförfriskade och eller av drogpåverkade personer nekas inträde trots giltig biljett.

Uppförande
Vårt mål är att alla som besöker våra evenemang ska känna sig trygga. Vi förbehåller oss därför rätten att neka inträde för besökare som uppvisar onyktert, hotfullt eller kränkande beteende. Detsamma gäller kläder, uniformer, patches eller andra symboler som kan uppfattas hotfullt eller kränkande, eller som uppmanar till aggressivt eller kränkande beteende. Nekande av inträde kan ske även om du har giltig biljett.

När du besöker våra evenemang och/eller lokaler förväntar vi oss att du beter dig respektfullt gentemot vår personal och dina medbesökare. Därför är det en självklarhet att all form av kränkande beteende och/eller uttryck (rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi), samt sexuella trakasserier, sexuellt ofredande och våld leder till hemgång/polisanmälan.

Om du uppmärksammar brott mot detta ber vi dig att genast kontakta närmsta personal!

Medtagna föremål
Systemkamera med löstagbara objektiv, samt inspelningsutrustning för ljud och bild är inte tillåtet utan godkänd ackreditering. Mobil- och små kompaktkameror får i regel medtagas in på spelplatsen, men det betyder inte alltid att de får användas – vissa artister kan ibland kräva totalt fotoförbud.

Vid konserter utomhus gäller ytterligare säkerhetsregler som inte alltid är självklara. Se nedan vad som ej får tas med in på området. Listan är dock inte fullständig och vi reserverar oss för att avvikelser kan förekomma. Lyssna alltid till personalens anvisningar på plats då artisten eller spelstället kan ha särskilda önskemål!

Får ej medföras:
– djur
– paraplyer
– stolar
– systemkameror
– glasflaskor
– aluminiumburkar
– partytält
– vapen
– knivar
– metallbestick
– sprayflaskor

Hörsammar man inte reglerna kan man bli avvisad från konserten.

Entré
Du kan alltid lösa entré på plats såvida evenemanget inte är utsålt. Vi indikerar på vår hemsida i tre steg då vi ser att en konsert tenderar att bli utsåld.

1: Förköp rekommenderas / Högt biljettryck – vi rekommenderar att du köper biljett i god tid då det kan bli slutsålt.
2: Fåtal biljetter– få biljetter kvar till försäljning.
3: Utsålt – inga biljetter finns kvar till försäljning.

Vi säljer inga backstagepass till våra evenemang, endast personal har tillträde till området bakom scenen.

Kortbetalning
Oftast begränsar tekniken möjligheterna för kortbetalningar utomhus. Tänk på att komma förberedd.

Renhållning
Vi ber er även att slänga skräp i papperskorgar i största möjliga mån. Ofta är det gräsmattor som tar stor skada av många trampande fötter och vi ser gärna att de hålls så fina som möjligt så att vi kan arrangera fler konserter.

Effektförvaring vid utomhus arrangemang
Vid utomhus arrangemang finns det ingen garderob eller effektförvaring, ta inte med sådant som inte är tillåtet. Vi ansvarar inte för ting som inte får tas med in på konsertområdet.

Kvarglömt
Observera att nedan information endast gäller KB i Malmö. För andra arenor hänvisar vi till arenans kontaktuppgifter.

Kvarglömt inhängt ytterplagg i garderoben hämtas ut med garderobsbricka. Vi föredrar att detta görs då garderobspersonal är på plats då KB har öppet. Är garderobsbrickan borttappad men ytterplagget kvar – återfås plagget mot beskrivning och den förlorade garderobsbrickan ersätts med 50:-.

Plagg som inte hämtas inom 2 veckor lämnas till välgörande ändamål. Värdesaker såsom mobiltelefon, nycklar, plånbok etc lämnas till polisens hittegods efter helgen/tisdagar. Klicka på länken:

Polisstationen i Malmö

Polisens hittegodsavdelning i Malmö: 010-561 45 35
Garderoben på KB: garderob@kulturbolaget.se

Tillgänglighet
KB är lättillgängligt för dig i rullstol. Inga trappor eller besvärande nivåskillnader, separat handikappanpassad toalett som inte är öppen för andra gäster. Vi har dessvärre inga reserverade platser eller ramp för rullstolar men hjälper dig givetvis så gott vi kan när du väl är på plats. Till utomhusarenor / ståplats, byggs det i regel rullstolsramp, till dessa köpes specifik biljett. Till arenor med sittplats finns specifika rullstolsplatser.

För biljetter som säljs via Eventim köps rullstolsbiljetter via Eventims kundservice 0771-130 150. Ledsagare har fri entré. Säljes biljetter ur annat biljettsystem vänligen kontakta respektive biljettleverantör alternativ arenans biljettkassa om inte möjligheten finns att köpa direkt via nätet.

Presentkort
Vi erbjuder både digitala presentkort till våra biljettshoppar samt fysiska presentkort som gäller till allt i KB-huset. Läs mer om vad som gäller för båda här.

Praktikplats
Vi har tyvärr ingen möjlighet till att ta emot praktikanter då vi inte har tid till att göra praktiken meningsfull.