Här hittar du svar på ofta förekommande frågor. Hittar du inte det du söker kan du kontakta oss istället.

Tider

När stänger lokalerna?
I regel stänger vi efter att konserten är slut. Tiden varierar beroende på antal band samt längd på framträdandet. Artisten bestämmer själv hur innehållet i framträdandet.
Hur lång är konserten?
Vi skriver aldrig ut exakta tider då de kan vara svåra att hålla, ej heller slut tid eller längd på konsert, som varierar från gång till gång.
Vi säljer våra biljetter till huvudakt.

Support-artist kan tillkomma, falla bort eller ändras. Biljetter återlöses inte om support akt ändras eller tages bort.

Scen-tiden är ungefärlig och avser ungefär när musiken börjar. Tillkommer det fler än ett supportband kan scentiden flyttas bak. Faller support bort kan scentiden skjutas fram. I den mån det är möjligt uppdateras information på hemsidan.
När börjar konserten?
Mikrofonsymbolen på varje konsert anger när musiken börjar.
Tiden på biljetten samt scen-tiden på hemsidan är en cirkatid och avser ungefär när konserten börjar.
Vi skriver aldrig ut exakta tider då de kan vara svåra att hålla, ej heller slut tid eller längd på konsert, som varierar från gång till gång.

Artist kan i sällsynta fall ändra sin speltid med kort varsel utan vår påverkan.
Support-artist kan tillkomma, falla bort eller ändras.

I den mån det är möjligt uppdateras information på hemsidan.
Vi säljer våra biljetter till huvudakt.


Kom i tid!
När öppnar ni?
Lokalerna har bara öppet när vi har evenemang. Öppet-symbolen på sidan för respektive konsert eller nattklubb visar när lokalerna öppnar den dagen. Ibland finns det omständigheter som vi inte kan råda över, då kan i sällsynta fall öppettiden flyttas fram.

Nattklubb

Vad är det för åldersgräns till Nattklubben?
Fredagar har vi 18 års åldersgräns och på lördagar 20 års åldersgräns.
Jag har tappat/glömt något på Nattklubben. Hur kommer jag i kontakt med er?
Kontakta garderoben på garderob@kulturbolaget.se eller 0706-385 285.
Observera att denna telefon ENDAST svarar på frågor rörande garderob. Inte frågor gällande konserter, öppettider, biljetter och så vidare.Allt som hittas på KB hamnar där. Gäller det en annan arena, vänd dig dit.
När öppnar Nattklubben?
23:30 Halv tolv öppnar vi Nattklubben varje fredag och lördag.
Vad kostar det att gå in?
Fredagar
0 kr : 23:30-00:30
100 kr : 00:30-04:00

Lördagar
0 kr : 23:30-00:30
100 kr : 00:30-05:00
När stänger Nattklubben?
På fredagar stänger vi 04:00 och lördagar stänger vi 05:00.
Kan jag skriva upp mig på en lista till Nattklubben om jag är under 20 år?
Nej Vi har ingen "över 18 under 20" lista.
Kan jag skriva upp mig på en lista till Nattklubben om vi är ett större sällskap för att slippa stå i kö?
Nej Alla våra gäster är hjärtligt välkomna, men vi har inga listor.

Kvarglömt / Upphittat

Jag har glömt min jacka, vad gör jag?
Kvarglömt
Observera att nedan information endast gäller KB i Malmö. För andra arenor hänvisar vi till respektive arenas kontaktuppgifter.

Kvarglömt inhängt ytterplagg i garderoben hämtas ut med garderobsbricka. Vi föredrar att detta görs då garderobspersonal är på plats då KB har öppet.
Är garderobsbrickan borttappad men ytterplagget kvar – återfås plagget mot beskrivning och den förlorade garderobsbrickan ersätts med 50:-.

Plagg som inte hämtas inom 2 veckor lämnas till välgörande ändamål.
Kontakt: garderob@kulturbolaget.se

Inställd konsert

Får jag tillbaka mina pengar om konserten ställs in?
Ja Vid inställt evenemang återköps biljetten under en månad efter det att konserten skulle ha ägt rum. Efter denna månad är återköp inte längre möjligt. Serviceavgiften återbetalas ej. Kontakta din biljettleverantör för mer information.

Observera att vi säljer våra biljetter till huvudakt.
Supportakt kan med andra ord tillkomma eller falla bort.
Biljetter återbetalas endast då huvudakt ställer in konsert.

Biljettpriset återbetalas – serviceavgiften återbetalas ej. Detta då det är den betalning som tillfaller biljettleverantören för att distribuera biljetter för Kulturbolagets räkning. Tjänsten består av det administrativa arbete som hör till biljettdistribution över Internet, telefon och ombud; detta innefattar allt från förberedelser i systemet såsom arenaskisser och platstilldelning till själva bokningsprocessen och tillhandahållandet av biljetten. När ett evenemang ställs in är allt detta arbete redan gjort – dessutom tillkommer ytterligare en mängd administration för att genomföra alla återbetalningar.

Festival
En biljett till en festival återköps endast om hela festivalen ställs in, ej om enstaka band ställer in på grund av sjukdom eller annan orsak som vi inte kan kontrollera, eller påverka.

Flyttad konsert

Konsertdatumet har flyttats fram pga Coronaviruset men jag kan inte gå. Får jag tillbaka mina pengar?
Nej. För biljetter till konserter som behöver flyttas pga Covid-19-pandemin kommer inte våra vanliga regler om återköp gälla. Biljetter till flyttade konserter kommer fortsätta att gälla till det nya datumet, men kan inte längre återbetalas om man inte har möjlighet att gå det nya datumet. Biljetter till våra konserter är inte personliga och kan överlåtas. För att sälja din biljett säkert rekommenderar vi Ticketswap.
Konserten flyttas till annan arena. Kan jag göra ett återköp?
Om en konsert flyttas till en annan arena på samma datum och samma tid i samma stad medges ej återköp. Finns det numrerade sittplatser tilldelas man en så likvärdig plats som möjligt. Återköp medges om arenaförutsättningarna förändras. Exempelvis om en sittplats arena blir ståplats arena och vice versa.

Coronavirus

Konsertdatumet har flyttats fram pga Coronaviruset men jag kan inte gå. Får jag tillbaka mina pengar?
Nej. För biljetter till konserter som behöver flyttas pga Covid-19-pandemin kommer inte våra vanliga regler om återköp gälla. Biljetter till flyttade konserter kommer fortsätta att gälla till det nya datumet, men kan inte längre återbetalas om man inte har möjlighet att gå det nya datumet. Biljetter till våra konserter är inte personliga och kan överlåtas. För att sälja din biljett säkert rekommenderar vi Ticketswap.
Kommer ni ställa in konserter pga Coronaviruset?
I nu läget räknar vi med att samtliga konserter under våren inte kommer bli av, men hoppas att de allra flesta kan flyttas till senare datum. Redan köpta biljetter kommer att gälla till nya datum. Kolla in listan över berörda spelningar här.
Kommer sommarens konserter blir av som planerat?
När det gäller sommarens konserter kan vi inte ge några klara svar i nuläget. Varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen har gett några tydliga besked om hur länge aktuella bestämmelser kommer att gälla och det saknas en trovärdig framtidsprognos över situationen för oss att förhålla oss till. Vi följer utvecklingen noga och har en fortsatt pågående dialog med såväl artister som samarbetspartners.

Biljetter

Räcker bokningsbekräftelse som biljett?
Nej. Streckkoden är unik för varje biljett och måste kunna uppvisas för varje besökare, antingen utskriven eller via mobilen.
Måste jag skriva ut min biljett eller kan jag visa upp den på mobilen?
Det går bra att visa upp biljetten på mobilen, förutsatt att din skärm är hel och har hög ljusstyrka. Streckkoden måste kunna scannas. Bokningsbekräftelse gäller inte som biljett.
Var köper jag biljetter?
Våra biljetter säljs i första hand online via vår hemsida. Vi använder oss främst av Biljettforum som biljettsystem men andra biljettsystem kan förekomma på vissa arenor. Utgå alltid från vår hemsida för att handla av officiella och korrekta återförsäljare.
Biljetter via Biljettforum kan även köpas över telefon 0771-130 150 öppet måndag till fredag mellan klockan 10:00-17:00.
Biljettforums Kundservice: customerservice@biljettforum.se

Biljetter kan även köpas i entrén på konsertdagen såvida det inte är utsålt. Var ute i god tid!
Är biljetterna personliga?
Nej Våra biljetter är inte personliga. Du kan köpa till en kompis i ditt eget namn. Vi tar dock avstånd från all andrahandsförsäljning av biljetter och har ingen möjlighet kontrollera eller kompensera för ogiltiga, makulerade eller falska biljetter. Köp alltid via vår egen hemsida! När du klickar på "Köp biljett" hamnar du rätt.
Jag har tappat min biljett! Vad kan jag göra?
Biljetten är en värdehandling och kan ej ersättas. Du måste ha en giltig biljett för att komma in. Har du köpt en e-biljett kan du skriva ut den igen.
Jag har glömt min biljett. Kan ni ta fram den på plats?
Nej. Konsertlokalerna har inte tillgång till biljettleverantörens system. Vi kan endast kontrollera medhavda biljetter. Du måste ha en giltig biljett för att komma in.
När är återköp möjligt?
Återköp sker automatisk om en konsert ställs in.
Vid inställt evenemang går ett e-postutskick med information om återlösen ut till alla onlinekunder. Biljetten återköps automatiskt till det konto som användes vid betalning.

Ovan information gäller för återköp då Eventim är leverantör av biljetter, de säljer biljetter till så gott som samtliga arrangemang som Kulturbolaget arrangerar.
I vissa fall kan biljetter säljas av annan biljettleverantör såsom Julius Biljettservice, Ticnet, Tickster - eller annan biljettleverantör.

Återköp är inte möjligt om en kund köpt biljett till "fel" konsert eller liknande.
Ej heller om ett supportband ställer in - endast om huvudakt ställer in.
Vad betyder Förköp rekommenderas och Fåtal biljetter?
Förköp rekommenderas! – vi rekommenderar att du köper biljett i god tid då det kan bli slutsålt.
Fåtal biljetter! – få biljetter kvar till försäljning.
Utsålt! – inga biljetter finns kvar till försäljning.
Finns det avbeställningskydd för biljetten?
Ja! Vi erbjuder i samarbete med Easy Peasy Insurance avbeställningsförsäkring till evenemangsbiljetter. Avbeställningsförsäkringen tecknas på Easypeasyinsurance.com senast 2 dagar efter biljettköpet och gäller alla biljettyper. Läs mer här!

Bild och ljudupptagning

Är det tillåtet att spela in ljud?
Nej Det är inte tillåtet att fotografera eller att spela in ljud och bild under föreställningen. Lyssna alltid till personalens anvisningar då artisten kan ha särskilda önskemål!
Får jag fotografera konserten?
Nej Det är inte tillåtet att fotografera eller att spela in ljud och bild under föreställningen. Mobil- och små kompaktkameror får i regel medtagas in på spelplatsen men det betyder inte att de får användas. Systemkameror med löstagbara objektiv får ej medtagas in. Lyssna alltid till personalens anvisningar då artisten kan ha särskilda önskemål!

Åldersgränser

Varför är det 13-års gräns på konserten?
Den lägsta åldersgränsen för evenemang som arrangeras av oss är 13 år. Detta beror på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens krav på att vi som konsertarrangörer skall följa Socialstyrelsens Allmänna Råd om Höga Ljudnivåer (SOSFS 2005:7).

Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. Undantag görs endast vid evenemang speciellt riktade till barn och evenemang där det är möjligt att efterleva Socialstyrelsens Allmänna Råd utan att för den skull inkräkta på artistens kreativa frihet.
Då vi har alkoholtillstånd även när det är åldersgräns 13 år, förbehåller vi oss rätten att neka personer som uppenbart uppträder berusat, eller doftar alkohol och inte uppfyller åldersgränsen 18 år. Var beredd på att visa legitimation om du har åldern inne för att dricka alkohol och ser ung ut när du besöker oss.
Oavsett ålder förbehåller vi oss rätten till att neka överförförfriskade och av droger påverkade personer tillträde till arenan.

Där det förekommer separat avgränsade området för servering av alkohol gäller som lägst 18-årsgräns.

På en del av våra konserter som arrangeras utanför lokalen KB är det 18-årsgräns beroende på spelställets egna regler. Se information för aktuellt evenemang i kalendariet.
Det är 18 års gräns på konserten. Kan jag gå med mina föräldrar om jag är under 18?
Nej tyvärr. Åldersgränsen gäller oavsett målsmans närvaro.
Kan jag skriva upp mig på en lista till Nattklubben om jag är under 20 år?
Nej Vi har ingen "över 18 under 20" lista.