Viktig information rörande vår nattklubb

Malmös arbetsmarknads- och socialförvaltning beslutade den 15 september 2022 att begränsa KB:s alkoholtillstånd till kl 01:00. Beslutet innebär att vi inte får servera alkohol efter kl. 01:00 och gör att vi inte längre kommer kunna bedriva vår ordinarie nattklubbsverksamhet.

Beslutet påverkar INTE serveringen på våra konserter eller på restaurang Scania. Dessa kommer fortsätta som vanligt med samma rättigheter.

Vi kommer att överklaga beslutet, som bl.a. grundar sig på en händelse, där vår VD Totte protesterade när fyra vakter drog in en 18-åring i ett avskilt rum och tryckte upp honom mot väggen. Totte motsatte sig denna hårda hantering av en person, som inte uppträdde hotfullt utan som enligt vakterna endast gjort sig skyldig till att vara för full. Vid denna tidpunkt hade vi även sedan nyöppningen fått ett antal klagomål från besökare angående övervåld från våra vakter.

Efter Tottes kritik ansåg vakterna att de inte kunde utföra sitt jobb och hela vaktstyrkan beslutade sig för att lämna ett fullsatt KB med endast vaktchefen kvar på plats. Eventet fick avbrytas och istället för att beordra ordningsvakterna att arbeta kvar förklarade polis för Totte att KB måste stängas eftersom det inte fanns några vakter kvar i tjänst.

Vi har lyft våra argument och underlag, visat på de åtgärder som vi vidtagit till följd av händelsen och öppnat för dialog med såväl polismyndigheten som Tillståndsenheten, men det har gjorts tydligt att det inte finns något intresse av att höra andra perspektiv i frågan.

Till dess att beslutet ändrats kommer vi inte kunna ha nattklubben öppen som tidigare. Vi är otroligt ledsna och besvikna för detta men vi kommer fortsätta arrangera konserter på KB och hålla Scania öppet som vanligt.