Saga

Datum har passerat

På grund av fortsatta restriktioner och hänsyn till den pågående covid-19-pandemin är det inte möjligt för SAGA att genomföra höstens Sverigekonserter som planerat. Vi kommer därför behöva ställa in konserten på Kalmarsalen den 13 oktober 2021.

Information om återbetalning:
Inget nytt datum för Kalmar är aktuellt och samtliga biljetter kommer att återlösas automatiskt. Vi och våra biljettleverantörer arbetar väldigt hårt för att kunna återbetala samtliga kunder så snabbt som möjligt, men på grund av den extraordinära situationen vi befinner oss i kan behandlingstiden för återköp ibland att ta lite längre tid än vanligt. Vi är tacksamma för överseende.