Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Nöjes- och Kulturbolaget AB (”Kulturbolaget” eller ”vi”) samlar in om dig som kan komma exempelvis från våra webbplatser (inkluderat sociala nätverk), elektronisk post, telefon, från tredje part och från allmänt tillgänglig information, samt i övriga kontakter med oss och tredjepartsleverantörer, som vi har ett förmedlingsavtal av biljettförsäljning med.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTER
Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Det är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik.

 

HUR VI HÄMTAR IN PERSONUPPGIFTER FRÅN DIG
Vi kan hämta in olika typer av personuppgifter från dig på olika sätt och vid olika tillfällen såsom när du köper biljett, besöker eller engagerar dig med oss på våra webbplatser.

Vi hämtar in information:
Direkt från dig när du t.ex. köper biljetter, skriver till oss via formuläret på vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling eller registrerar dig för ett stammiskort.

Genom din användning av våra webbplatser. Vi använder oss av olika spårningsverktyg, som browser cookies, på vår webbsida för att kunna förbättra funktionalitet och samla in information om din användning. Om du vill veta mer om detta, kan du läsa hela vår cookiepolicy här.

Från våra evenemangspartners såsom auktoriserade biljettförmedlare, arrangörer och medarrangörer, artister, agenter samt evenemangslokaler. Informationen kan inkludera t.ex. relevanta kontaktuppgifter som behövs för informationsutskick om arrangemang eller uppgifter som kan användas i marknadsföringssyfte.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR OM DIG OCH VARFÖR
Vi hanterar olika typer av personuppgifter om dig beroende på om du är biljettköpare, nyhetsbrevsprenumerant eller stammiskortsinnehavare. I regel hanterar vi inte mer information än det som behövs för att kunna fullborda våra åtaganden gentemot dig. I de fall vi samlar in uppgifter i marknadsföringssyfte gör vi det för att kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden; du ska alltid kunna aktivt välja att delge oss dessa och du har rätt att avsluta sådana kommunikationer när som helst.

Som konsertbesökare och biljettköpare:
När du köper biljett via en auktoriserad biljettförmedlare till ett evenemang som vi arrangerar kommer det samlas in personuppgifter som gör det möjligt för biljettförmedlaren och oss att leverera det du har betalt för.

Kulturbolaget har ingått ett förmedlingsavtal med Eventim Sverige AB (Eventim), där Eventim agerar biljettförmedlare till Kulturbolagets egen biljettförsäljning. Det betyder att biljettförsäljning endast administreras genom Eventims biljett- och CRM-system, och Kulturbolaget är därmed personuppgiftsansvariga för biljettköpen.

 1. Det vi kan komma att samla in från Eventim
  Namn, e-post, telefonnummer, födelsedag, behörighet till nyhetsbrev, behörighet till evenemangsinformation, kön, intressen (kategori av arrangemang), beställningsinformation, internetbeteende, tillgänglighetsbehov, samt uppgifter om din köphistorik, t.ex. biljettyp, pris och varukategori.
 1. Det vi sparar och hur vi använder det
  Personuppgifter associerade med biljettköp via Kulturbolagets egen Eventim-shop sparas i vårt CRM-system hos Eventim. Vi använder dessa uppgifter för att kunna hjälpa dig som kund och förbättra vår service. Användningsområden innefattar, men är inte begränsat till:
 • Identifiering av dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll
 • Förmedling av eventuella tilläggstjänster
 • Meddela dig (via, e-post, telefon eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar för arrangemanget, t.ex. vid flytt, förseningar eller om arrangemanget ställs in
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
 • Anpassa användargenererad information, d.v.s. innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar i samband med anmälan till tävlingar eller nyhetsbrev, t.ex. via e-post
 • Ta fram statistik över inköp av varor och tjänster, i syfte att förbättra våra egna tjänster
 1. Hur länge vi sparar uppgifterna vi har fått från Eventim
  Personuppgifter knutna till ett evenemang som lagras i CRM-systemet hos Eventim raderas efter 3 års inaktivitet på ditt konto.
  Personuppgifter som har samlats i marknadsföringssyfte lagras tills du väljer att avregistrera dig från våra kommunikationer.

Ibland arrangerar Kulturbolaget evenemang där biljetter säljs via en annan biljettförmedlare än Eventim, t.ex. när vi gör ett evenemang tillsammans med en annan arrangör eller i en annan lokal med annat biljettsystem. I dessa fall kan vi komma att få kontaktuppgifter till dig för att kunna underrätta dig med viktig information rörande evenemanget samt uppgifter som kan användas i marknadsföringssyfte. Efter genomfört arrangemang raderas icke-marknadsföringsrelaterade kontaktuppgifterna från vår lokala databas.

Vid arrangemang i Kulturbolagets lokaler med extern arrangör och annan biljettförmedlare än Eventim kan vi också komma att begära kontaktuppgifter till dig som biljettköpare om vi behöver förmedla viktig information rörande evenemanget hos oss. Dessa raderas också efter genomfört arrangemang.

Som nyhetsbrevsprenumerant:
Vi samlar in prenumeranter till vårt nyhetsbrev på tre sätt: 1) Via opt-in i checkout-processen hos biljettförmedlaren eller annan evenemangspartner; 2) genom formuläret på vår hemsida; eller 3) genom deltagande i marknadsföringsaktivitet.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev kan vi komma att hantera följande uppgifter:

 • Ditt namn och epostadress
 • Uppgifter om din stad, region och land
 • Uppgifter om vilken typ av arrangemang du har besökt

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att få utskick från oss i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller avsluta din prenumeration genom instruktionerna längst ner i de nyhetsbrev som du får från oss.

Som stammiskortsinnehavare:
När du anmäler dig för ett stammiskort samlar vi in följande uppgifter:

 • Ditt namn, ort och e-postadress

Vi kommer använda dessa uppgifter för att kunna skicka nyheter och viktig information som rör ditt medlemskap, samt erbjudanden och rabatter som du får i egenskap av stammiskortsinnehavare. Vi kan även komma använda dessa i marknadsföringssyften på nätet som t.ex. nyhetsbrevsutskick och annonsering på sociala medier för relevanta arrangemang. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.

Vi lagrar dina personuppgifter både hos vår nyhetsbrevsleverantör samt lokalt. Registret uppdateras i regel en gång per år. Därefter raderas gamla e-postadresser. E-postadresser lagras lokalt upp till ett år efter avslutat stammismedlemskap. Namn på f.d. medlemmar sparas i det lokala registret efter avslutat stammismedlemskap, med eventuell information rörande tidigare medlemskap ifall du vill gå med igen.

 

OM COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också komma att samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator med information. Det kan vara uppgifter som gör att din upplevelse på webbplatsen förbättras när du besöker den flera gånger. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies accepteras.

Kulturbolaget.se använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webb och för att hjälpa oss att utveckla och förbättra upplevelsen på vår sida. För mer utförlig information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

 

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med vårt avtal med dig som kund. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Personuppgifter som har samlats i marknadsföringssyfte lagras tills du väljer att avregistrera dig från våra kommunikationer. Som stammiskortsinnehavare sparar vi dina uppgifter så länge du har stammiskort hos oss och raderar din e-postadress från vårt register ett år efter att du har avslutat ditt stammismedlemskap.

 

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Kulturbolaget säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till våra evenemangspartners. Detta sker: 1) när våra evenemangspartners behöver kontaktuppgifter för att kunna förmedla viktig information rörande ett evenemang du köpt biljetter till. 2) om du har godkänt att få marknadsföring från oss och våra evenemangspartners.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Kulturbolagets räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

Även om en personuppgiftsansvarig väljer att anlita ett personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som har ansvaret gentemot de registrerade. Personuppgiftsansvaret kan inte överlåtas. De personer vars uppgifter behandlas har alltid rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige och framställa eventuella krav eller klagomål på felaktig behandling av personuppgifter.

 

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi utbildar ständigt vår personal så att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

 

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 • Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Kulturbolaget kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig för att bli borttagen från vårt system. Kontakta oss i så fall på info@kulturbolaget.se med info om vilken marknadsföring du inte längre vill ha. Det går också att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev direkt via länken som finns längst ned i alla e-postutskick från oss.

 

KONTAKTUPPGIFTER
Kulturbolaget AB (556471-7899) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss på info@kulturbolaget.se.

 

UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2021 med uppdaterad information rörande personuppgiftshantering kopplad till vår nya biljettshop och avtal med Eventim där vi nu blir personuppgiftsansvariga för biljettköpen. Vi har också förtydligat hur länge personuppgifter knutna till ett evenemang lagras i vårt CRM-system hos Eventim. Dessa ändringar gäller alla köp som har gjorts via vår Eventim-biljettshop från och med den 26 maj 2021. Texten kan komma att ändras igen. Om vi gör väsentliga förändringar i vår policy kommer vi att meddela dig som är berörd senast 30 dagar innan dessa träder i kraft genom e-post, samt publicera sammanfattningar av ändringarna i detta avsnitt.