Ställ in Malmöfestivalen 2020 – Ett öppet brev från Totte Lundgren

Hej! Totte från KB här igen!

Regeringen har beslutat om ett förbud mot arrangemang för över 50 personer för att begränsa spridningen av Covid-19. Beslutet gäller i skrivande just ”tills vidare”, men i flera av våra grannländer är det nu bestämt att inga evenemang får äga rum förrän tidigast 1 september.

För oss arrangörer, vars verksamhet grundar sig i att samla människor, innebär detta otroliga utmaningar. Det krävs ingen revisor för att förstå vad som händer med en verksamhet som inte har några intäkter. Vi klamrar oss fast för glatta livet och försöker hitta så mycket olika alternativ vi kan förmå, men skeppet fortsätter sjunka och den bittra sanningen är att ingen vet hur länge detta kommer vara. Samtidigt står sommaren för dörren och i augusti förväntas den av Malmö Stad finansierade stadsfesten Malmöfestivalen gå av stapeln.

Att Malmöfestivalen, en festival som årligen lockar över 1 miljon människor kommer bli av i sin nuvarande form i sommar är inte särskilt troligt. Frågan är då: hur kan Malmö Stad anpassa sig för att på bästa sätt fortsätta främja såväl kultur och integration som lokala aktörer?

Mitt förslag:
Ställ in Malmöfestivalen 2020 och använd pengarna som skulle gått till produktionen och gager till att stötta de lokala musikscenerna!

Hur:
Malmö Stad bör förse alla arrangörer med akut ekonomiskt stöd i form av tre månadshyror. Detta måste göras omedelbart för att förhindra att verksamheterna går under. Genom detta förlängs överlevnadsprognosen ordentligt för oss alla.

När krisen väl är över och regeringen bedömer det säkert att arrangera evenemang igen bör Malmö Stad och lokala arrangörer gå samman för att tillsammans arrangera en ny Malmöfestival som inkluderar samtliga scener inom Malmö Stad. Bokning av artister sker i samråd med spelställena och akterna placeras demokratiskt mellan de olika scenerna. Entrén ska vara fri, enligt Malmöfestivalmodellen. Genom att använda sig av spelställenas redan etablerade infrastruktur kan Malmö Stad dra ned på produktionskostnaden väsentligt samtidigt som de ger invånarna en chans att uppleva hela Malmös fantastiska musikscen och kommer bädda för en frodande musikscen i framtiden, istället för att konkurrera med en redan blåslagen verksamhet.

Malmöfestivalens ambition att skapa en möjlighet för alla dess invånare att få uppleva kultur är beundransvärt, men är det inte bättre att upprätthålla en levande musikscen året runt istället för 8 dagar i augusti?

Skriv på nedan namninsamling och medverka till förändring!