Kulturbolaget ställer sig bakom Dare To Care

Kulturbolaget är, tillsammans med ett 50-tal festivaler, klubbar och konsertarrangörer, en del av projektet Dare to Care och kommer tillsammans med dem göra gemensam satsning mot sexuella övergrepp och trakasserier!

Dare to Care lanserades 2019 och handlar om att främja ömsesidighet i alla sexuella möten. Satsningen drivs av Svensk Live, riksorganisationen för livemusikarrangörer i samarbete med RFSU – Riksförbundet för Sexuell Upplysning och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

Projektledare Hanna Rothelius berättar:
Vi börjar nå dit vi ville med projektet – nämligen att budskapet skulle nå väldigt många personer samtidigt. Vi ser festivaler och klubbar som katalysatorer för att driva ett förändringsarbete och påverka sin omvärld. Ju fler som är en del av arbetet, desto större är chansen att vi etablerar en ömsesidighetskultur i hela samhället. Förra året kunde vi se en skillnad där antalet anmälda övergrepp på festivaler gick ner. När vi nu breddar satsningen till klubbar och fler festivaler, kommer kampanjen nå runt en halv miljon konsert- och festivalbesökare. Det hoppas vi gör ännu större skillnad.

Inom projektet utbildas personal och publik för att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp och få fler att agera om de ser någon som riskerar att bli utsatt. Personal och publik får konkreta råd och möjlighet att reflektera kring hur de kan ingripa tidigare när de ser någon som riskerar att bli utsatt.

Kulturbolaget är en av flera klubbar i Malmö som välkomnar initiativet och vår förhoppning är att denna satsning ska fortsätta spridas så vi tillsammans kan kämpa för ömsesidighet i alla sexuella möten och mot sexuella övergrepp!

Läs mer om Dare to Care och hur du kan vara en del av ett positiv förändring på daretocare.se.