Raubtier till Malmö och Göteborg i mars

2014 gjorde de en bejublad Sverigeturné inför fulla hus och nu är alltså den norrländska besten tillbaka med en ny skiva och tillhörande turné i vår. Den 11 mars intar de KB i Malmö och den 25 mars besöker de Trädgår’n i Göteborg.

Datum:
11/3 – KB, Malmö KB
25/3 – Trädgår’n, Göteborg