Meddelandet från KB-familjen

Som många av er kanske vet, har det senaste året varit ett turbulent år ekonomiskt för KB. Vi har kämpat hårt för att betala av gamla skulder från våra festivaler och är på rätt väg. I försöket att balansera olika avbetalningar, har det vid några tillfällen skett att skatt och moms betalts med några dagars försening. Alkohollagstiftning ser mycket hårt på att detta ska betalas i tid, vilket har medfört att KB har fått en så kallad varning av tillståndsmyndigheten i Malmö.

Varningen kommer dock INTE påverka något som helst av våra vanliga verksamheter. KB med konserter och nattklubbar och restaurang Scania kommer att vara öppna som vanligt med fullständiga rättigheter.

Kärlek från KB-familjen