Maz Jobranis föreställning på Slagthuset den 13/5 flyttas till KB

Föreställningen med Maz Jobrani på Slagthuset i Malmö den 13/5 flyttas till KB för en mer intim känsla.

Samma datum (13/5) och samma tider gäller.

KB – Besöksadress: Bergsgatan 18
Dörrar: 18.30
Föreställning: 19.30

Köpt biljett gäller på KB och behöver inte bytas mot en ny biljett. Biosittning dukas upp för gäster med Slagthusbiljett och omnumrerade sittplatser gäller för övriga gäster.