Vi inser att det råder en hel del ovisshet för många av våra kunder och vi vill därför ta detta tillfälle att skänka lite ljus kring vår situation under rådande covid-19-pandemin.

Under våra 33 år som konsertarrangör har vi producerat ett kontinuerligt flöde av konserter, vilket i sin tur genererat ett kontinuerligt flöde av biljettintäkter som sedan gått till att täcka de kostnader som en konsertproduktion innebär, samt till att arrangera fler konserter. Biljettförsäljning har alltid varit vår primära inkomstkälla och under normala förhållanden har det ständiga flödet med biljettintäkter gjort det möjligt för oss att återbetala våra kunder automatiskt i de enstaka fall det blivit aktuellt att ställa in en konsert.

Pandemin har dock inneburit ett totalt stopp för vår konsertverksamhet, vilket inte bara lett till avsevärt minskade intäkter utan även en radikal ökning i antalet biljetter som ska återbetalas. Detta har skapat en svårlöst ekvation, men med hjälp av sporadiska intäkter från bl.a. KB:s restaurang, merch och krisstöd från regeringen har vi trots allt fortsatt behandla återbetalningarna i den takt vi haft möjlighet.

Vi anser att ni alla förtjänar att få era biljetter återbetalade snarast. När regeringen under hösten presenterade ett nytt krisstöd till arrangörer, planerade vi för att detta stöd skulle gå till att äntligen återbetala samtliga återstående biljetter för inställda konserter. Det stödbelopp som emellertid beviljades visade sig dock vara betydligt mindre än vi beräknat och vad som behövs för att vi ska uppfylla vårt återbetalningsmål. Läs mer om den svenska livescenens intresseorganisation Svensk Lives kritik kring beräkningen här.