Venice

Inställt
  • receipt 435 kr
  • schedule
  • music_note
  • face 13 år

Tyvärr måste vi meddela att Venice ställer in vårens Sverigeturné och därmed även spelningen på Lorensbergsteatern i Göteborg den 11 mars. Inget nytt datum är aktuellt och samtliga biljetter kommer att återlösas automatiskt.

Vid eventuella frågor om återbetalning kontakta Lorensbergsteaterns biljettkassa 031-708 62 00. Vid återköp betalas biljettpriset exklusive serviceavgift.

Samtliga kunder meddelades via mail den 1 februari 2024.