Pugh Rogefeldt

Datum har passerat

På grund av den rådande situationen har det nu bestämts att ställa in Pugh Rogefeldts konsert på Göteborgs Konserthus den 6 februari 2022. Inget nytt datum är aktuellt för närvarande och samtliga biljetter kommer att återlösas.

Information om återbetalning:
Alla biljetter kommer att återbetalas, exklusive serviceavgiften på 25:- per biljett. Samtliga kunder ska ha fått mail från Konserthusets biljettkontor den 28 maj 2021 med viktig information rörande återbetalning. Om du inte har fått mailet eller har andra frågor rörande återbetalning, vänligen kontakta Göteborgs Konserthus.