Molly Sandén

Datum har passerat

På grund av den rådande situationen kring Covid-19 är det tyvärr inte möjligt att genomföra Molly Sandéns konsert på Halmstads Teater den 18 oktober utan konserten kommer att ställas in. Samtliga biljetter återlöses. Kontakta din biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor.