Molly Sandén

Inställt
  • receipt 590 kr
  • schedule
  • music_note
  • face Fri ålder

På grund av den rådande situationen kring Covid-19 är det tyvärr inte möjligt att genomföra Molly Sandéns konsert på Halmstads Teater den 18 oktober utan konserten kommer att ställas in. Samtliga biljetter återlöses. Kontakta din biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor.