Genom ditt tävlingsbidrag så accepterar du dessa tävlingsvillkor:

Du måste vara 13 år för att tävla om biljetterna till konserten på KB i Malmö och 18 för att tävla om biljetterna till konserten på Sticky Fingers i Göteborg.

Tävlingen pågår t.o.m. kl 12:00 den 3 november. Vinnarna kontaktas via e-mail senast kl 18:00 den 3/11 och deras namn presenteras sedan på Kulturbolagets hemsida. Juryn består av representanter från Kulturbolaget. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver inte motiveras. Om den potentiella vinnaren inte kan kontaktas eller vinsten inte kan levereras genom angivna kontaktuppgifter, förlorar en sådan potentiell vinnare alla rättigheter till något pris, och en alternativ vinnare kan väljas.

Vinsten kan ej bytas in mot kontanter och biljetterna får inte säljas vidare. Kulturbolaget kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader som uppkommer för dig i samband med ditt deltagande i tävlingen.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av, avboka eller ändra tävlingen när som helst (oavsett anledning) utan föregående meddelande. Anställda på Kulturbolaget och deras familjer får ej deltaga i tävlingen. För frågor eller ytterligare information vänligen kontakta Kulturbolaget 040-30 20 11 eller tavling@kulturbolaget.se.

november 21, 2013