Zola Jesus

25 oktober NefertitiGöteborg

Inställt
  • 260 kr
  • 18 år

Tyvärr har Zola Jesus nödgats ställa in sina konserter i Sverige pga logistiska problem i turnéschemat. Vi jobbar på att få ett nytt datum i Göteborg i början av nästa år!